Humanitas Onder Dak

waar mensen tellen.

direct naar het hoofdmenu

Info voor cliƫnten

Inspraak en belangenbehartiging
De Cliëntenraad van Humanitas Onder Dak (HOD) praat, denkt en besluit mee over de beleidsplannen van Humanitas Onder Dak. Dat doen we namens alle cliënten. We houden ons bezig met alles wat cliënten aangaat en komen op voor ieders belangen. Dus ook voor die van u! In de Cliëntenraad zitten cliënten en ex-cliënten van HOD.

Jaardocument en muurkrant

Het jaar 2016 is afgelopen, dit betekent dat er weer een nieuw jaardocument van de cliëntenraad is gepubliceerd.
Het jaardocument 2016 van de cliëntenraad kunt u hier bekijken.

Vanaf 2017 brengt de cliëntenraad elk kwartaal de 'muurkrant' uit met actuele informatie.
De muurkrant van het eerste kwartaal kunt u hier bekijken.
De muurkrant van het tweede kwartaal kunt u hier bekijken.
De muurkrant van het derde kwartaal kunt u hier bekijken.
De muurkrant van het vierde kwartaal kunt u hier bekijken.

De cliƫntenraad bestaat uit vijf personen

John Klijn, voorzitter
contactpersoon voor locatie Almelo

Martin Borggreve, secretaris
Contactpersoon voor locatie Steenpoort en Heemsdock

 

Sandra van Gulijk
Contactpersoon locatie 24-uurs Hengelo

Farid Bouzidi
Contactpersoon 24-uurs Hengelo
Jan Visser
Contactpersoon locatie Enschede en Groningen

Vacatures

Er zijn momenteel nog plekken vrij in de cliëntenraad.
Voor meer informatie kunt u mailen naar clientenraad@humod.nl

Medezeggenschap cliënten
Cliënten praten, denken en beslissen mee over het reilen en zeilen binnen Humanitas Onder Dak. Cliënten kunnen deelnemen aan bewonersoverleggen op locatie en opmerkingen doorgeven aan de Cliëntenraad.  Deze praat, denkt en besluit namens alle cliënten mee over onderwerpen die de hele organisatie aangaan. De Cliëntenraad overlegt maandelijks met het management; een onafhankelijk begeleider van HOD begeleidt de raad in haar werkzaamheden.

Medezeggenschap, inspraak en belangenbehartiging van cliënten lopen binnen HOD via de Cliëntenraad. Onze taken zijn:

We overleggen regelmatig met het management en geven het management gevraagd en ongevraagd advies; we hebben écht wat in te brengen.

Geef uw ervaringen en ideeën door!
Hebt u ideeën, wensen, klachten of suggesties? Of wilt u uw ervaringen kwijt? Geef ze door aan de Cliëntenraad. Stuur ons een brief of een mail via clientenraad@humod.nl. Wij zorgen ervoor dat uw opmerkingen op de juiste plek terechtkomen. Uw opmerking hoeft niet alleen over de dienstverlening van Humanitas Onder Dak te gaan. Ook uw ervaringen met instanties als de Sociale Dienst en woningbouwcorporaties horen wij graag. Individuele klachten behandelen we niet, maar we kunnen u wel advies en informatie geven.

Cliëntenraad Humanitas Onder Dak
Postbus 1100
7550 BC Hengelo
E-mail: cliëntenraad@humod.nl

Brievenhulp

In Hengelo (O) is de Brievenhulp actief, die kan helpen bij het lezen en begrijpen van brieven en die uitleg kan geven bij formulieren. Een vrijwilliger geeft advies bij het beantwoorden en invullen, zowel schriftelijk als digitaal. Elke maandag in de centrale bibliotheek van 14:00-16:00 uur.