Humanitas Onder Dak

waar mensen tellen.

direct naar het hoofdmenu

Housing First Twente

Stichting Humanitas Onder Dak is per 1 september 2015 gestart met een nieuw aanbod: Housing First Twente. Housing First Twente (HFT) biedt individuele woonruimte in combinatie met intensieve begeleiding voor de groep dak- en thuislozen die vaak een langdurig zwervend bestaan leiden. In de volksmond staat deze groep ook bekend als ‘zorgwekkende zorgmijders’. Mensen die vaak worden geassocieerd met overlast en een ongewenst straatbeeld.

Bij Housing First Twente draaien we het bekende gezegde radicaal om:
Eerst geloven en dan zien in plaats van eerst zien en dan geloven.
“Als wij namelijk de belemmerende overtuigingen loslaten en ruimte geven aan kansen, vertrouwen, inspiratie en mogelijkheden, dan is het resultaat mogelijk dat deze mensen het geloof in zichzelf hervinden.”
Het Housing First-aanbod is gebaseerd op de werkwijze van Pathways to Housing uit New York, dat in de begin jaren ’90 door Sam Tsemberis is opgezet. In Nederland zijn er op dit moment zo’n 17 organisaties
die Housing First aanbieden. Praktijkstudies laten zien dat 86% van de ingestroomde deelnemers na vijf jaar nog in de woning zit die ze hebben gekregen!

Deelnemers

De deelnemer wordt eerst in een eigen woning geplaatst, zonder dat vooraf aan allerlei voorwaarden (bijvoorbeeld clean zijn) moet zijn voldaan. Het grootste voordeel hiervan is dat de deelnemer een eigen woonplek heeft en op deze manier de tijd en rust krijgen om vorm te geven aan zijn of haar leven.  

Wat wordt er verwacht van de deelnemer voor verblijf bij Housing First Twente:

Samenwerkende partners

Housing First Twente zoekt graag de samenwerking met andere instanties waar dit nodig is, omdat het een belangrijk onderdeel is van de begeleiding. 

Wat kunnen samenwerkende partners van Housing First Twente verwachten?

 

Wilt u mensen aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier.

Voor vragen over Housing First Twente kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Sjoerd Horck, projectcoördinator Housing First Twente
t     088 -11 98 897
housingfirst@humod.nl