Humanitas Onder Dak

waar mensen tellen.

direct naar het hoofdmenu

Over Humanitas onder Dak

Humanitas Onder Dak is een zelfstandige landelijke organisatie die werkt vanuit de humanistische grondslag. Dat betekent dat zij een samenleving nastreeft waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en het samenleven met elkaar.

Humanitas Onder Dak dringt geen leefwijze aan anderen op: ieder mens wordt gerespecteerd, ongeacht diens godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke voorkeur en geslacht. Kortom, iedereen mag zijn zoals hij is.
Doel is de cliënt op een zo zelfstandig mogelijke manier te laten deelnemen aan de samenleving, maar wel op zijn eigen manier. De begeleiding is dus toegespitst op de specifieke wensen van de cliënt.

De problematiek van dak- en thuislozen is complex en veelomvattend. Zo is er regelmatig sprake van schulden, verslaving of psychiatrische moeilijkheden. Humanitas Onder Dak werkt nauw samen met andere hulpverleningsinstanties om deze problemen aan te pakken. Humanitas Onder Dak is  een groot voorstander van een ketenbenadering binnen de Maatschappelijke Opvang. Wanneer, in lokale situaties, sprake is van zwakke of ontbrekende schakels in de keten van de Maatschappelijke Opvang, kan Humanitas Onder Dak een aanbod ontwikkelen.